Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia RR.6220.10.2019 12.06.2019 Obowiązujący Obwieszczenie RR.6220.10.2019 o wszczęciu postępowania – budowa „Farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Szczegóły
Obwieszczenia 11.06.2019 11.06.2019 Obowiązujący Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 11 czerwca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
Obwieszczenia RR.6220.20.2016 27.05.2019 Obowiązujący Obwieszczenie RR.6220.20.2016 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2019.AS 20.05.2019 Obowiązujący Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 20 maja 2019 r. RI.6733.3.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.2.2019.JW 17.05.2019 Obowiązujący Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2019 25.04.2019 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 132/3, 132/9, obręb Kcynia, gm. Kcynia. Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.2.2019 25.04.2019 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 768/5, 768/6, 768/8, 1113/1, obręb Kcynia, gm. Kcynia. Szczegóły
Obwieszczenia RR.6220.12.2018 02.04.2019 Obowiązujący Obwieszczenie RR.6220.12.2018 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Obwieszczenia RR.6220.11.2018 02.04.2019 Obowiązujący Obwieszczenie RR.6220.11.2018 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.1.2019.AS 28.03.2019 Obowiązujący Obwieszczenie RI.6733.1.2019.AS Burmistrza Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »