Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady X/87/2019 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady X/86/2019 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady X/85/2019 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgidy na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady X/84/2019 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kcyni, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady X/83/2019 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady X/82/2019 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady IX/80/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała IX/80/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady IX/81/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do tych gruntów Szczegóły
Uchwały Rady IX/79/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady IX/78/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 29 30 »