Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady IX/78/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady IX/79/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady IX/81/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do tych gruntów Szczegóły
Uchwały Rady IX/80/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała IX/80/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady VIII/66/2019 28.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021″ Szczegóły
Uchwały Rady VIII/67/2019 28.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowe im. Jana Czochralskiego w Kcyni Szczegóły
Uchwały Rady VIII/68/2019 28.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w Gminie Kcynia w roku 2019 Szczegóły
Uchwały Rady VIII/69/2019 28.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady VIII/70/2019 28.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejne umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Uchwały Rady VIII/71/2019 28.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgidy na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Paulina obręb geodezyjny Józefkowo, gm. Kcynia Szczegóły
« 1 2 3 29 30 »