Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
30.01.2018 01.02.2018 lokalny animator sportu Szczegóły
11.10.2017 24.10.2017 referent ds. planowania przestrzennego Szczegóły
11.10.2017 24.10.2017 referent ds. ewidencji i egzekucji należności Szczegóły
11.10.2017 24.10.2017 inspektor ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej Szczegóły
« »