Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj dokumentu:
Analiza, opracowanie ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu:
Ochrona powierzchni ziemi
Nr karty/rok:
7/2023
Nazwa dokumentu:
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 21/1, położnych w obrębie Malice, gmina Kcynia, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania.
Obszar, którego dokument dotyczy:
Teren działek nr 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 21/1, położnych w obrębie Malice,
Znak sprawy:
RI.6721.2.2.2022
Dokument wytworzył:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
Data dokumentu:
15-05-2023
Dokument zatwierdził:
Burmistrz Kcyni
Data zatwierdzenia dokumentu:
15-05-2023
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23 89-240 Kcynia pok.: 206 tel.: 52 589-37-20 wew. 4 email: planowanie@kcynia.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu:
https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1323/101/opracowanie-ekofizjograficzne-dla-potrzeb-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.html
Czy dokument jest ostateczny:
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie:
5/2023, 6/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie:
15-05-2023
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
Brak
Uwagi:
Brak

DOCX3. ekofizjografia - MPZP Malice.docx (16,17KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego