Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. UCHWAŁA NR LXVIII/506/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Kcynia z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów
  Data modyfikacji: 01-12-2023 12:46
 2. Wyniki głosowania z LXVIII sesji Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 01-12-2023 12:23
 3. UCHWAŁA NR LXVIII/504/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Data modyfikacji: 01-12-2023 11:28
 4. UCHWAŁA NR LXVIII/503/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Data modyfikacji: 01-12-2023 11:16
 5. UCHWAŁA NR LXVIII/502/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  Data modyfikacji: 01-12-2023 11:08
 6. UCHWAŁA NR LXVIII/501/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
  Data modyfikacji: 01-12-2023 11:03
 7. ZARZĄDZENIE NR 159.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Nr 1-4/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r.
  Data modyfikacji: 01-12-2023 10:27
 8. Otwarte konkursy na 2024 rok
  Data modyfikacji: 01-12-2023 10:22
 9. Otwarte konkursy ofert
  Data modyfikacji: 01-12-2023 10:19
 10. UCHWAŁA NR LXVIII/499/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2024 rok
  Data modyfikacji: 01-12-2023 10:08
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego