Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 2Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 62Wrzesień: 5463Październik: 9786Listopad: 45585Grudzień: 343
 1. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 22795
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 5732
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1172
 4. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023
  Wyświetleń: 802
 5. Kontakt-dane teleadresowe
  Wyświetleń: 756
 6. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 700
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 627
 8. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 606
 9. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 496
 10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni - inspektor ds. kadr
  Wyświetleń: 445
 11. Kierownictwo
  Wyświetleń: 432
 12. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 391
 13. Organy władzy
  Wyświetleń: 357
 14. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie
  Wyświetleń: 338
 15. DOTACJA CELOWA NA WYMIANĘ PIECA
  Wyświetleń: 295
 16. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 271
 17. OGŁOSZENIE Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2023 R. O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO WYBORCÓW 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
  Wyświetleń: 246
 18. Oświata
  Wyświetleń: 240
 19. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 234
 20. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 227
 21. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 222
 22. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 215
 23. Majątek gminy
  Wyświetleń: 212
 24. Kompetencje wydziałów
  Wyświetleń: 207
 25. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 205
 26. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji komunalnych
  Wyświetleń: 201
 27. Porządek i projekty uchwał na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 200
 28. Komunikat w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców 60+
  Wyświetleń: 196
 29. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 196
 30. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Kcyni z dnia 13 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
  Wyświetleń: 187
 31. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KCYNIA NA LATA 2024-2031
  Wyświetleń: 182
 32. Dane dotyczące dofinansowania w Gminie Kcynia w ramach programu „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 179
 33. Porządek sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 175
 34. Przetargi
  Wyświetleń: 169
 35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr 14.11.2023
  Wyświetleń: 167
 36. Plany kontroli
  Wyświetleń: 166
 37. Statut gminy
  Wyświetleń: 163
 38. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 159
 39. Profil Nabywcy Gminy Kcynia (Platforma Zakupowa)
  Wyświetleń: 154
 40. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ – MIECZKOWO 27/3 (LOKAL MIESZKALNY)
  Wyświetleń: 153
 41. Porządek i projekty uchwał na LXVII sesję Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 151
 42. Dane statystyczne
  Wyświetleń: 148
 43. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 143
 44. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 143
 45. Sprawozdania z kontroli
  Wyświetleń: 142
 46. Dostępny urząd
  Wyświetleń: 139
 47. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 138
 48. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 136
 49. Protokoły z kontroli
  Wyświetleń: 136
 50. Strategie rozwoju, raporty, ewidencje
  Wyświetleń: 136
 51. Nagrania z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 135
 52. Wyniki głosowań z sesji RM w Kcyni
  Wyświetleń: 133
 53. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 129
 54. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kcynia
  Wyświetleń: 128
 55. ZARZĄDZENIE NR 133.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie
  Wyświetleń: 128
 56. Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 23 nPZP)
  Wyświetleń: 127
 57. Budżet gminy
  Wyświetleń: 125
 58. Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników - wnioski dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 125
 59. Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników - zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 122
 60. Społecznik Roku
  Wyświetleń: 121
 61. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 119
 62. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 119
 63. Seniorzy
  Wyświetleń: 117
 64. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 116
 65. Instytucje kultury
  Wyświetleń: 113
 66. POSTANOWIENIE NR 144/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 111
 67. Wykaz szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia
  Wyświetleń: 111
 68. Raport o stanie Gminy Kcynia za 2022 rok
  Wyświetleń: 106
 69. Interpelacje radnych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 105
 70. Ankieta dotycząca urzędu
  Wyświetleń: 103
 71. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KCYNI - Inspektor ds. inwestycji komunalnych
  Wyświetleń: 103
 72. Porządek LXVI sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 101
 73. KOPERTA ŻYCIA
  Wyświetleń: 100
 74. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 99
 75. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 99
 76. Plan kontroli na I półrocze 2023 r.
  Wyświetleń: 99
 77. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kcynia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
  Wyświetleń: 99
 78. Oświadczenie majątkowe - Rafał Leśniarek 25.09.2023
  Wyświetleń: 98
 79. Koordynator dostępności
  Wyświetleń: 97
 80. Oświadczenie majatkowe - Rafał Leśniarek
  Wyświetleń: 97
 81. Program współpracy
  Wyświetleń: 97
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 96
 83. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.420.19.2022.DK.18
  Wyświetleń: 96
 84. Bilans
  Wyświetleń: 95
 85. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 95
 86. Ponowne wykorzystywanie
  Wyświetleń: 95
 87. Oświadczenie majatkowe - Rafał Woźniak
  Wyświetleń: 94
 88. POSTANOWIENIE NR 145/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 94
 89. Oświadczenie majątkowe - Beata Szymczak
  Wyświetleń: 93
 90. Wybory do Izb Rolniczych-2023
  Wyświetleń: 93
 91. Budżet Gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 92
 92. Oświadczenie majątkowe - Marzena Wessołowska
  Wyświetleń: 92
 93. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 91
 94. Rejestr zezwoleń - firmy asenizacyjne
  Wyświetleń: 90
 95. Zgłoszone
  Wyświetleń: 90
 96. Oświadczenie majątkowe - Wioletta Tomczak
  Wyświetleń: 89
 97. Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci
  Wyświetleń: 89
 98. Referat Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców
  Wyświetleń: 88
 99. Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Olszak
  Wyświetleń: 87
 100. Rodo
  Wyświetleń: 87
 101. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 87
 102. Interpelacja z 12 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 86
 103. ZARZĄDZENIE NR 132.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 16 października 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie.
  Wyświetleń: 86
 104. Zarządzenie Nr 115.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 06-09-2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni na czas jego nieobecności
  Wyświetleń: 86
 105. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 13 września 2023 r.
  Wyświetleń: 85
 106. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 85
 107. Dodatek energetyczny
  Wyświetleń: 84
 108. Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Kcynia w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 84
 109. Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 83
 110. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH NIE UDOSTĘPNIONYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 82
 111. Druki dla NGO
  Wyświetleń: 82
 112. Ciepłe Mieszkanie
  Wyświetleń: 81
 113. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 81
 114. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RR.6220.13.2023 z dnia 16.10.2023
  Wyświetleń: 80
 115. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BD.ZUZ.1.4210.196.2023.AM z dn. 28.09.2023
  Wyświetleń: 80
 116. WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 117. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 80
 118. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Kcyni z dnia 3 października 2023 roku Na podstawie art. 16 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Kcyni podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
  Wyświetleń: 79
 119. Oświadczenie majątkowe - Aleksandra Doiczman 15.09.2023
  Wyświetleń: 79
 120. RI.6733.7.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 2 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 121. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP
  Wyświetleń: 79
 122. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 78
 123. Pobierz programy
  Wyświetleń: 78
 124. Sprawozdanie z Programu współpracy
  Wyświetleń: 78
 125. Oświadczenie majątkowe - Michał Poczobutt
  Wyświetleń: 77
 126. KOMUNIKAT NR 1 Urzędnika Wyborczego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 127. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY – KAZIMIERZEWO 5/2 (LOKAL MIESZKALNY)
  Wyświetleń: 76
 128. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 74
 129. Oświadczenie majątkowe-Jadwiga Olszak 01.09.2023
  Wyświetleń: 74
 130. Poziomy odzysku i recyklingu – 2022
  Wyświetleń: 71
 131. RR.6220.8.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 71
 132. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 71
 133. Wyniki głosowań z LXIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 70
 134. Dostosowywanie Urzędu Miejskiego do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 69
 135. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 69
 136. Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 69
 137. Sprawozdania I kwartał 2023
  Wyświetleń: 69
 138. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 69
 139. Interpelacja z 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 140. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 68
 141. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomości
  Wyświetleń: 67
 142. Wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 67
 143. POSTANOWIENIE Nr 121/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kcynia na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 66
 144. Zarządzenie Nr 114.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 05-09-2023 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Studzienki
  Wyświetleń: 66
 145. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 66
 146. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 66
 147. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.420.19.2022.DK.20
  Wyświetleń: 65
 148. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  Wyświetleń: 65
 149. Dyżury
  Wyświetleń: 64
 150. Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2022 roku w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Kcyni jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 64
 151. Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
  Wyświetleń: 64
 152. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
  Wyświetleń: 64
 153. Interpelacja z dnia 31 siernia 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 154. Programy, rejestry, analizy
  Wyświetleń: 63
 155. Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 63
 156. UCHWAŁA NR LXIV/475/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 63
 157. UCHWAŁA NR LXIV/480/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 63
 158. UCHWAŁA NR LXIV/483/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2040.
  Wyświetleń: 63
 159. Decyzja na wycięcie drzew
  Wyświetleń: 62
 160. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA KORKA W ROZSTRZĘBOWIE
  Wyświetleń: 62
 161. Raport o stanie dostępności
  Wyświetleń: 62
 162. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 62
 163. Wzory druków
  Wyświetleń: 62
 164. Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury
  Wyświetleń: 61
 165. ZARZĄDZENIE NR 134.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 20 października 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie na czas jego nieobecności
  Wyświetleń: 61
 166. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 61
 167. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 60
 168. Program współpracy z NGO na 2024 rok
  Wyświetleń: 60
 169. Referat Finansowo – Budżetowy
  Wyświetleń: 60
 170. Uchwała Nr LXVII/495/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26-10-2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich
  Wyświetleń: 60
 171. Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 60
 172. Wzór wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 60
 173. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 60
 174. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 59
 175. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu wiejskiego TWORZYWA S ZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA na rok 202 3
  Wyświetleń: 58
 176. Kcyńska Rada Seniorów
  Wyświetleń: 58
 177. Nabycie na własność lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 58
 178. Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL
  Wyświetleń: 58
 179. UCHWAŁA NR LXVII/493/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Kcynia
  Wyświetleń: 58
 180. Wzór – zgłoszenie indywidualne kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 58
 181. Zarządzenie Nr 113.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki.
  Wyświetleń: 58
 182. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 58
 183. Petycja radnego powiatowego dotycząca mieszkańców Grocholina
  Wyświetleń: 57
 184. Porządek LXV sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 57
 185. Wniosek na wydzierżawienie gruntu
  Wyświetleń: 57
 186. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 57
 187. Druki dotyczące wyborów – wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, o zmianę miejsca głosowania w referendum ogólnokrajowym, o zmianę miejsca głosowania, zaświadczenie o prawie do głosowania nr, zaświadczenie o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym nr, zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, akt pełnomocnictwa do głosowania nr, o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 56
 188. Ewidencja działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 56
 189. Najem lub dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 56
 190. Podatek rolny
  Wyświetleń: 56
 191. Plan działania Urzędu Miejskiego w Kcyni siedziba główna oraz filia przy ul. Dworcowej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 55
 192. Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 55
 193. Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 55
 194. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 55
 195. INFORMACJA O DANYCH TELEADRESOWYCH PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z WYBORAMI DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU
  Wyświetleń: 54
 196. Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 54
 197. OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 71 w Kcyni
  Wyświetleń: 54
 198. Pełnomocnictwo dot. czynności meldunkowych
  Wyświetleń: 54
 199. Postanowienie Nr 148/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 paździenrika 2023 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Kcynia w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 paździenrika 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 200. RR.6220.10.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 54
 201. Sprawozdania II kwartał 2023
  Wyświetleń: 54
 202. Udzielenie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 54
 203. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 54
 204. Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 54
 205. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o rewitalizacji
  Wyświetleń: 54
 206. Zarządzenie Nr 111.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 54
 207. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 54
 208. Nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego
  Wyświetleń: 53
 209. Oświadczenie majątkowe - Marzena Wessołowska 04.09.2023
  Wyświetleń: 53
 210. Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
  Wyświetleń: 53
 211. Uchwała Nr LXVI/489/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2023 r. w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się na terenie gminy Kcynia stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Szubin.
  Wyświetleń: 53
 212. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 53
 213. Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 53
 214. Zgłaszanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 53
 215. Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 53
 216. INFORMACJA o wyniku drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn, gmina Kcynia – dz. 59/5.
  Wyświetleń: 52
 217. KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYDGOSZCZY z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 218. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni
  Wyświetleń: 52
 219. Podatek leśny
  Wyświetleń: 52
 220. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 52
 221. ZARZĄDZENIE NR 122.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 2 października 2023 r. w sprawie nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym.
  Wyświetleń: 52
 222. Zezwolenie na uprawę maku na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 52
 223. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 52
 224. Miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego na terenie miasta Kcynia
  Wyświetleń: 51
 225. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu RR.6220.10.2023
  Wyświetleń: 51
 226. UCHWAŁA NR LXIV/482/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 51
 227. Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 51
 228. Udzielenie zgody na lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 51
 229. Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 51
 230. Wydawanie kserokopii dowodu osobistego
  Wyświetleń: 51
 231. Archiwalne nagrania
  Wyświetleń: 50
 232. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia gmina Kcynia
  Wyświetleń: 50
 233. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 50
 234. Zmiana wydanej decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 50
 235. Ocena jakości wody przenaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia
  Wyświetleń: 49
 236. Uchwała Nr LXV/485/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18-09-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 49
 237. WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 rok OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 49
 238. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 49
 239. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 49
 240. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 48
 241. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 139/2 i 139/5 w Miastowicach, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 48
 242. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu RR.6220.8.2023
  Wyświetleń: 48
 243. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 244. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia 09.10.2023
  Wyświetleń: 48
 245. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia - 09.10.2023
  Wyświetleń: 48
 246. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia 04.10.2023
  Wyświetleń: 48
 247. POSTANOWIENIE NR 147/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 248. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 48
 249. ŚG-IV.721.52.2023 I N F O R M A C J A o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 48
 250. Wniosek o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych
  Wyświetleń: 48
 251. Wnioski dot. zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 48
 252. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 48
 253. HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO – MAJ I PAŹDZIERNIK 2023
  Wyświetleń: 47
 254. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 47
 255. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno gmina Kcynia
  Wyświetleń: 47
 256. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 688/2 w Kcyni, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 47
 257. RI.6733.8.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 23 października 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 258. Wykaz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 47
 259. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki 838, oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia
  Wyświetleń: 46
 260. Obwieszczenie Burmistrza Żnin z dn. 18.09.223 ŚR.6220.17.2022.PG
  Wyświetleń: 46
 261. Program współpracy z NGO na 2023 rok
  Wyświetleń: 46
 262. Strażacy emeryci – świadczenie ratownicze dla druhów OSP
  Wyświetleń: 46
 263. WNIOSEK DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KCYNIA
  Wyświetleń: 46
 264. Zgłoszenie obiektu, do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 46
 265. Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 45
 266. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Karmelita, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 45
 267. OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 45
 268. Oświadczenie majatkowe Wojciech Niemczyk 30.10.2023
  Wyświetleń: 45
 269. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 45
 270. ZARZĄDZENIE NR 119.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kcynia
  Wyświetleń: 45
 271. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 44
 272. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa
  Wyświetleń: 44
 273. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 44
 274. Regulamin konkursu
  Wyświetleń: 44
 275. RI.6733.9.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 2 października 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 276. UCHWAŁA NR LXVII/496/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 44
 277. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 610 i 612 przy ulicy Młyńskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 43
 278. Sprawozdanie z Programu współpracy za 2022 rok
  Wyświetleń: 43
 279. Zarządzenie Nr 124.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 04-10-2023 w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2023 rok
  Wyświetleń: 43
 280. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do rad powiatowych izb rolniczych
  Wyświetleń: 42
 281. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu miasta Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA na rok 2023
  Wyświetleń: 41
 282. OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIAZEK SZKOLNY, OBOWIĄZEK NAUKI.
  Wyświetleń: 41
 283. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 41
 284. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNI
  Wyświetleń: 40
 285. Zarządzenie Nr 129.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 11-10-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 40
 286. ZARZĄDZENIE NR 136.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 27 października 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 40
 287. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia
  Wyświetleń: 40
 288. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Sępólno Krajeńskie-Nakło n/Notecią
  Wyświetleń: 39
 289. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 592 i 593 w Kcyni
  Wyświetleń: 39
 290. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 39
 291. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 39
 292. ZARZĄDZENIE NR 118.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 21 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 39
 293. Gospodarowanie odpadami
  Wyświetleń: 38
 294. Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2023 ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELOLOKALOWA Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2023 ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELOLOKALOWA Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2023 (kurs dodatkowy)
  Wyświetleń: 38
 295. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ternu działek 645 i 646/2 w Kcyni
  Wyświetleń: 38
 296. UCHWAŁA NR LXIV/478/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia
  Wyświetleń: 38
 297. Zarządzenie Nr 152.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 14-11-2023 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.
  Wyświetleń: 38
 298. Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kcynia, uchwalonym uchwałą Nr XIX/100/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kcynia z dnia 11 grudnia 1987 r.
  Wyświetleń: 38
 299. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 94 w Mycielewie, 32/2 w Gromadnie i 211/1 w Turzynie – Gmina Kcynia
  Wyświetleń: 37
 300. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 731 w Kcyni
  Wyświetleń: 37
 301. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 37
 302. Uchwała Nr LXIV/474/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31-08-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Kcynia
  Wyświetleń: 37
 303. UCHWAŁA NR LXIV/481/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Kcynia
  Wyświetleń: 37
 304. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839 i części działki 838 w mieście Kcynia
  Wyświetleń: 36
 305. Podstawy prawe – uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 36
 306. UCHWAŁA NR LXIV/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 36
 307. UCHWAŁA NR LXIV/479/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-użytkowym w Kazimierzewie.
  Wyświetleń: 36
 308. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Waryńskiego” w Kcyni, dotyczącej działki nr 620/2 przy ulicy Młyńskiej
  Wyświetleń: 36
 309. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1036 i 1037 w Kcyni
  Wyświetleń: 35
 310. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 688/3 i 688/4 w Kcyni
  Wyświetleń: 35
 311. RI.6733.11.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 312. UCHWAŁA NR LXIV/484/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa drogi w miejscowości Studzienki” w granicach użytku ekologicznego zlokalizowanego na działce 3082/4 – obręb Studzienki
  Wyświetleń: 35
 313. Zarządzenie Nr 154.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 15-11-2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych
  Wyświetleń: 35
 314. ZARZĄDZENIE NR 156.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Kcynia
  Wyświetleń: 35
 315. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia
  Wyświetleń: 34
 316. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 34
 317. UCHWAŁA NR LXIV/477/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rozstrzębowo, gmina Kcynia.
  Wyświetleń: 34
 318. Zarządzenie Nr 116.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przekazania nieruchomości lokalowej na rzecz sołectwa Chwaliszewo.
  Wyświetleń: 34
 319. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 128/7, 128/8, 625/1, 687/4 i 737/2 w mieście Kcynia
  Wyświetleń: 33
 320. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 476/3, 476/4 i 482/8 oraz części działek 476/5, 483/1, 484 i 485 w Kcyni
  Wyświetleń: 33
 321. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 20 w Malicach, części działek 77 i 78 oraz działek 79, 80, 81, 207 i 275 w Dziewierzewie, części działki nr 783 i działki nr 784 w Sipiorach – gmina Kcynia
  Wyświetleń: 33
 322. Uchwała Nr LXVI/490/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28-09-2023 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
  Wyświetleń: 33
 323. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM, UTRWALANIEM ORAZ UDOSTĘPNIANIEM OBRAD RADY MIEJSKIEJ W KCYNI
  Wyświetleń: 32
 324. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 220 w Szczepicach, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 32
 325. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia 09.10.2023
  Wyświetleń: 32
 326. Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia.
  Wyświetleń: 32
 327. Aktualności
  Wyświetleń: 31
 328. Oświadczenie majątkowe Alicja Woźniak 27.04.2023
  Wyświetleń: 31
 329. Uchwała Nr LXVI/486/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28-09-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 31
 330. Zarządzenie Nr 117.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn.
  Wyświetleń: 31
 331. Zarządzenie nr 123.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 3 października 2023 r. w sprawie udzielenia pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków powołanej mocą przepisów art. 27a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 31
 332. ZARZĄDZENIE NR 151.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie
  Wyświetleń: 31
 333. Interpelacja z dnia 21 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 334. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 30
 335. Zarządzenie Nr 135.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 2023 r. w sprawie informacji za III kwartał 2023 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
  Wyświetleń: 30
 336. Zarządzenie Nr 147.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 13-11-2023 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II półrocze 2023 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 30
 337. Zarządzenie Nr 138.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 27-10-2023 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni.
  Wyświetleń: 30
 338. Uchwała Nr LXVI/487/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28-09-2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2040.
  Wyświetleń: 29
 339. ZARZĄDZENIE NR 157.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  Wyświetleń: 29
 340. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: NNZ.9022.2.2.36.23
  Wyświetleń: 27
 341. Petycje
  Wyświetleń: 27
 342. Uchwała Nr LXVII/491/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26-10-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 27
 343. UCHWAŁA NR LXVII/494/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 października 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 27
 344. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
  Wyświetleń: 27
 345. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruhomości
  Wyświetleń: 27
 346. Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I oraz Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
  Wyświetleń: 27
 347. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia 19.09.2023
  Wyświetleń: 25
 348. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.410.198.2023.AT
  Wyświetleń: 25
 349. Oświadczenie majątkowe Dorota Czerwińska 28.04.2023
  Wyświetleń: 25
 350. Oświadczenie majątkowe Ilona Kurdelska 13.03.2023
  Wyświetleń: 25
 351. Ulga w podatku rolnym
  Wyświetleń: 25
 352. Oświadczenie majątkowe Elwira Florek 28.04.2023
  Wyświetleń: 24
 353. Oświadczenie majątkowe Marlena Niedbalska 25.04.2023
  Wyświetleń: 24
 354. Uchwała Nr LXVI/488/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.
  Wyświetleń: 23
 355. Zarządzenie Nr 142.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 06-11-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Kcynia
  Wyświetleń: 22
 356. ZARZĄDZENIE NR 155.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 17 listopada 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 22
 357. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.420.19.2022.DK.28
  Wyświetleń: 21
 358. Oświadczenie majątkowe Ryszard Korbal 30.03.2023
  Wyświetleń: 21
 359. Programy, regulaminy
  Wyświetleń: 20
 360. RI.6733.8.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 13 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 20
 361. Oświadczenie majątkowe Mateusz Stachowiak 08.03.2023
  Wyświetleń: 19
 362. Zarządzenie Nr 137.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 27-10-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 19
 363. ZARZĄDZENIE NR 141.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Kcyni w 2023 roku
  Wyświetleń: 19
 364. ZARZĄDZENIE NR 150.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 19
 365. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia
  Wyświetleń: 18
 366. RI.6733.9.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 367. ZARZĄDZENIE NR 146.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
  Wyświetleń: 18
 368. ZARZĄDZENIE NR 148.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 18
 369. Zarządzenie Nr 140.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 31-10-2023 w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2023 rok
  Wyświetleń: 16
 370. RI.6733.13.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 371. RR.6220.9.2023 OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 15
 372. Strona internetowa
  Wyświetleń: 15
 373. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE – DZ. 453/2 KOWALEWKO, OBRĘB PIOTROWO
  Wyświetleń: 15
 374. ZARZĄDZENIE NR 149.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 15
 375. Zarządzenie Nr 153.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 14-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036
  Wyświetleń: 13
 376. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 377. UCHWAŁA NR LXVII/492/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2040
  Wyświetleń: 11
 378. Ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni g. Kcynia 14.11.2023
  Wyświetleń: 10
 379. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 6
 380. RI.6733.7.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 6
 381. Otwarte konkursy na 2024 rok
  Wyświetleń: 5
 382. RI.6733.12.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 28 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 4
 383. UCHWAŁA NR LXVIII/500/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
  Wyświetleń: 4
 384. Wyniki głosowania z LXVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4
 385. ZARZĄDZENIE NR 159.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Nr 1-4/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r.
  Wyświetleń: 4
 386. UCHWAŁA NR LXVIII/503/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 3
 387. Uchwała Nr LXVIII/511/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30-11-2023 w sprawie zniesienia formy ochrony z 4 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody ,,Aleja drzew’’ w granicach administracyjnych Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 3
 388. UCHWAŁA NR LXVIII/499/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 2
 389. UCHWAŁA NR LXVIII/506/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Kcynia z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów
  Wyświetleń: 2
 390. Uchwała Nr LXVIII/508/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30-11-2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2
 391. Uchwała Nr LXVIII/509/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30-11-2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2
 392. Uchwała Nr LXVIII/510/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30-11-2023 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 2
 393. UCHWAŁA NR LXVIII/501/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
  Wyświetleń: 1
 394. UCHWAŁA NR LXVIII/502/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  Wyświetleń: 1
 395. UCHWAŁA NR LXVIII/505/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1
 396. UCHWAŁA NR LXVIII/507/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego