Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 43640Luty: 32802Marzec: 49789Kwiecień: 33527Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 2Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 62Wrzesień: 5459Październik: 9760Listopad: 45509Grudzień: 26893
 1. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 89163
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 15864
 3. Wybory samorządowe w 2024 r.
  Wyświetleń: 4632
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 3270
 5. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2575
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2501
 7. Kontakt-dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2131
 8. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1652
 9. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1428
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1414
 11. ZARZĄDZENIE NR 158.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni
  Wyświetleń: 1286
 12. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023
  Wyświetleń: 1276
 13. Kierownictwo
  Wyświetleń: 1073
 14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni - inspektor ds. kadr
  Wyświetleń: 1025
 15. Organy władzy
  Wyświetleń: 924
 16. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 901
 17. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 848
 18. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 818
 19. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 743
 20. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie
  Wyświetleń: 733
 21. Wzór wniosku do aktu planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 724
 22. Aktualności
  Wyświetleń: 721
 23. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 699
 24. Przetargi
  Wyświetleń: 698
 25. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 676
 26. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr 15.12.2023
  Wyświetleń: 659
 27. Komunikat w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców 60+
  Wyświetleń: 641
 28. Dane dotyczące dofinansowania w Gminie Kcynia w ramach programu „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 636
 29. DOTACJA CELOWA NA WYMIANĘ PIECA
  Wyświetleń: 635
 30. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KCYNIA NA LATA 2024-2031
  Wyświetleń: 615
 31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr 14.11.2023
  Wyświetleń: 600
 32. Majątek gminy
  Wyświetleń: 580
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 578
 34. Oświata
  Wyświetleń: 575
 35. Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 23 nPZP)
  Wyświetleń: 573
 36. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 553
 37. Porządek sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 550
 38. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 546
 39. Porządek i projekty uchwał na LXXIII sesję Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 528
 40. Kompetencje wydziałów
  Wyświetleń: 516
 41. "Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie - dz. 680/1 cz. i 680/2 cz. obręb Kcynia"
  Wyświetleń: 502
 42. Porządek i projekty uchwał na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 500
 43. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Kcyni z dnia 12 lutego 2024 roku okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
  Wyświetleń: 496
 44. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Kcyni zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 492
 45. Profil Nabywcy Gminy Kcynia (Platforma Zakupowa)
  Wyświetleń: 492
 46. Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 491
 47. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 491
 48. Statut gminy
  Wyświetleń: 491
 49. Dostępny urząd
  Wyświetleń: 486
 50. Nagrania z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 480
 51. Wyniki głosowań z sesji RM w Kcyni
  Wyświetleń: 476
 52. Zgłoszone
  Wyświetleń: 471
 53. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ – MIECZKOWO 27/3 (LOKAL MIESZKALNY)
  Wyświetleń: 470
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 464
 55. Plany kontroli
  Wyświetleń: 461
 56. OGŁOSZENIE Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2023 R. O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO WYBORCÓW 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
  Wyświetleń: 459
 57. Oświadczenie majatkowe Wojciech Niemczyk 30.10.2023
  Wyświetleń: 456
 58. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KCYNI - Inspektor ds. inwestycji komunalnych
  Wyświetleń: 455
 59. Dane statystyczne
  Wyświetleń: 454
 60. Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników - wnioski dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 447
 61. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 445
 62. Budżet gminy
  Wyświetleń: 440
 63. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 437
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 431
 65. Firmy ascenizacyjne
  Wyświetleń: 429
 66. Ciepłe Mieszkanie
  Wyświetleń: 428
 67. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 424
 68. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miejskim w Kcyni - podinspektor ds. inwestycji komunalnych 19.01.2024
  Wyświetleń: 416
 69. Wykaz szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia
  Wyświetleń: 415
 70. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji komunalnych
  Wyświetleń: 411
 71. Strategie rozwoju, raporty, ewidencje
  Wyświetleń: 407
 72. Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników - zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 403
 73. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 400
 74. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 398
 75. Rodo
  Wyświetleń: 389
 76. Sprawozdania z kontroli
  Wyświetleń: 385
 77. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 380
 78. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 378
 79. Interpelacje radnych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 374
 80. Społecznik Roku
  Wyświetleń: 371
 81. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 2 lutego 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia
  Wyświetleń: 368
 82. ZARZĄDZENIE NR 133.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie
  Wyświetleń: 364
 83. Porządek LXXIV sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 362
 84. Protokoły z kontroli
  Wyświetleń: 362
 85. Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kazimierzewo 5/2
  Wyświetleń: 351
 86. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu wiejskiego TWORZYWA S ZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA na rok 2024
  Wyświetleń: 349
 87. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 348
 88. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Kcyni z dnia 13 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
  Wyświetleń: 346
 89. UCHWAŁA NR LXXII/525/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na okres od 01.02.2024 do 31.12.2024
  Wyświetleń: 342
 90. Komunikat w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców 60+.
  Wyświetleń: 336
 91. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 336
 92. Ankieta dotycząca urzędu
  Wyświetleń: 335
 93. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 334
 94. Raport o stanie Gminy Kcynia za 2022 rok
  Wyświetleń: 328
 95. Koordynator dostępności
  Wyświetleń: 327
 96. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kcynia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
  Wyświetleń: 325
 97. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 322
 98. Seniorzy
  Wyświetleń: 320
 99. Budżet Gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 318
 100. UCHWAŁA NR LXXIII/535/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia
  Wyświetleń: 315
 101. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 313
 102. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 311
 103. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 303
 104. Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci
  Wyświetleń: 302
 105. Interpelacja z 12 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 301
 106. KOPERTA ŻYCIA
  Wyświetleń: 300
 107. Porządek LXVI sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 299
 108. Bilans
  Wyświetleń: 297
 109. Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I oraz Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
  Wyświetleń: 297
 110. Instytucje kultury
  Wyświetleń: 296
 111. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.420.19.2022.DK.18
  Wyświetleń: 296
 112. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 293
 113. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH NIE UDOSTĘPNIONYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 292
 114. UCHWAŁA NR LXIX/517/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036
  Wyświetleń: 286
 115. Porządek i projekty uchwał na LXVII sesję Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 284
 116. Referat Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców
  Wyświetleń: 284
 117. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 282
 118. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 281
 119. Dodatek energetyczny
  Wyświetleń: 279
 120. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 277
 121. Program współpracy
  Wyświetleń: 276
 122. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 276
 123. Podatek rolny
  Wyświetleń: 273
 124. UCHWAŁA NR LXIX/516/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 273
 125. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia 19.09.2023
  Wyświetleń: 272
 126. Komunikat Burmistrza Kcyni: OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO WYBORCÓW
  Wyświetleń: 270
 127. Ponowne wykorzystywanie
  Wyświetleń: 269
 128. Druki dla NGO
  Wyświetleń: 268
 129. Wybory do Izb Rolniczych-2023
  Wyświetleń: 266
 130. Podatek leśny
  Wyświetleń: 265
 131. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
  Wyświetleń: 264
 132. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kcyni zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 264
 133. Zarządzenie Nr 115.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 06-09-2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni na czas jego nieobecności
  Wyświetleń: 264
 134. HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO – MAJ I PAŹDZIERNIK 2024
  Wyświetleń: 260
 135. Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 260
 136. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 257
 137. Pobierz programy
  Wyświetleń: 257
 138. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP
  Wyświetleń: 257
 139. Porządek LXIX sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 256
 140. Plan kontroli na I półrocze 2023 r.
  Wyświetleń: 255
 141. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 253
 142. Wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 253
 143. Sprawozdanie z Programu współpracy
  Wyświetleń: 252
 144. Budżet Gminy na 2024 rok
  Wyświetleń: 251
 145. Dostosowywanie Urzędu Miejskiego do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 251
 146. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 249
 147. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 248
 148. Porządek i projekty LXXI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 248
 149. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 246
 150. Oświadczenie majątkowe - Wioletta Tomczak
  Wyświetleń: 244
 151. Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia.
  Wyświetleń: 243
 152. Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 242
 153. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RR.6220.13.2023 z dnia 16.10.2023
  Wyświetleń: 241
 154. Informacje o składach komisji obwodowych w Gminie Kcynia z uwzględnieniem pełnionych funkcji
  Wyświetleń: 239
 155. Zarządzenie Nr 154.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 15-11-2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych
  Wyświetleń: 239
 156. ZARZĄDZENIE NR 156.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Kcynia
  Wyświetleń: 239
 157. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 239
 158. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kcynia
  Wyświetleń: 238
 159. Oświadczenie majatkowe - Rafał Leśniarek
  Wyświetleń: 238
 160. Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2024 ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELOLOKALOWA Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2024 ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELOLOKALOWA Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Gminy Kcynia na rok 2024 (kurs dodatkowy)
  Wyświetleń: 237
 161. Programy, rejestry, analizy
  Wyświetleń: 237
 162. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu miasta Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA na rok 2024
  Wyświetleń: 236
 163. Oświadczenie majątkowe - Beata Szymczak
  Wyświetleń: 235
 164. POSTANOWIENIE NR 145/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 234
 165. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 234
 166. POSTANOWIENIE NR 144/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 233
 167. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 233
 168. Oświadczenie majątkowe - Michał Poczobutt
  Wyświetleń: 232
 169. Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Olszak
  Wyświetleń: 231
 170. Oświadczenie majątkowe - Marzena Wessołowska
  Wyświetleń: 227
 171. Interpelacja z dnia 31 siernia 2023 r.
  Wyświetleń: 226
 172. Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL
  Wyświetleń: 226
 173. Oświadczenie majatkowe - Rafał Woźniak
  Wyświetleń: 226
 174. Oświadczenie majątkowe Alicja Woźniak 27.04.2023
  Wyświetleń: 225
 175. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 225
 176. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 223
 177. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 223
 178. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BD.ZUZ.1.4210.196.2023.AM z dn. 28.09.2023
  Wyświetleń: 221
 179. Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2022 roku w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Kcyni jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 221
 180. Interpelacja z dnia 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 220
 181. Poziomy odzysku i recyklingu – 2022
  Wyświetleń: 220
 182. Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
  Wyświetleń: 220
 183. Program współpracy z NGO na 2024 rok
  Wyświetleń: 219
 184. Sprawozdania I kwartał 2023
  Wyświetleń: 219
 185. Petycja radnego powiatowego dotycząca mieszkańców Grocholina
  Wyświetleń: 217
 186. Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 217
 187. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
  Wyświetleń: 217
 188. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 216
 189. POSTANOWIENIE NR 159/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 215
 190. Raport o stanie dostępności
  Wyświetleń: 215
 191. Wzory druków
  Wyświetleń: 215
 192. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.420.19.2022.DK.20
  Wyświetleń: 214
 193. Dyżury
  Wyświetleń: 213
 194. Decyzja na wycięcie drzew
  Wyświetleń: 212
 195. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 212
 196. UCHWAŁA NR LXVIII/499/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 209
 197. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Kcyni z dnia 8 marca 2024 roku- podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 208
 198. UCHWAŁA NR LXVIII/500/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
  Wyświetleń: 206
 199. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie
  Wyświetleń: 205
 200. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 13 września 2023 r.
  Wyświetleń: 203
 201. Referat Finansowo – Budżetowy
  Wyświetleń: 203
 202. Dyskusja publiczna
  Wyświetleń: 202
 203. Oświadczenie majątkowe - Aleksandra Doiczman 15.09.2023
  Wyświetleń: 202
 204. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 202
 205. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA KORKA W ROZSTRZĘBOWIE
  Wyświetleń: 200
 206. Kcyńska Rada Seniorów
  Wyświetleń: 199
 207. RI.6733.7.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 2 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 199
 208. UCHWAŁA NR LXIV/480/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 199
 209. Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Kcynia w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 196
 210. Interpelacja z 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 196
 211. RR.6220.8.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 196
 212. Otwarte konkursy na 2024 rok
  Wyświetleń: 195
 213. Oświadczenie majątkowe-Jadwiga Olszak 01.09.2023
  Wyświetleń: 194
 214. Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury
  Wyświetleń: 194
 215. UCHWAŁA NR LXIV/475/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 194
 216. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 193
 217. UCHWAŁA NR LXIV/483/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2040.
  Wyświetleń: 192
 218. Plan działania Urzędu Miejskiego w Kcyni siedziba główna oraz filia przy ul. Dworcowej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 191
 219. Wyniki głosowań z LXIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 190
 220. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  Wyświetleń: 189
 221. Oświadczenie majątkowe - Rafał Leśniarek 25.09.2023
  Wyświetleń: 188
 222. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 188
 223. Ewidencja działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 186
 224. Oświadczenie majątkowe Ilona Kurdelska 13.03.2023
  Wyświetleń: 186
 225. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomości
  Wyświetleń: 186
 226. ZARZĄDZENIE NR 157.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  Wyświetleń: 186
 227. Wnioski dot. zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 185
 228. Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 185
 229. Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 185
 230. Zmiana wydanej decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 185
 231. Archiwalne nagrania
  Wyświetleń: 184
 232. Rolnictwo
  Wyświetleń: 183
 233. Wniosek o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych
  Wyświetleń: 183
 234. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY – MALICE DZ. 18/3
  Wyświetleń: 183
 235. Dotacja na wymianę pieca
  Wyświetleń: 182
 236. Gospodarowanie odpadami
  Wyświetleń: 182
 237. Zgłaszanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 182
 238. Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 182
 239. INFORMACJA Urzędnika Wyborczego Gminy Kcynia z dnia 11 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 180
 240. Nabycie na własność lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 180
 241. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: NNZ.9022.2.2.36.23
  Wyświetleń: 179
 242. Oświadczenie majątkowe Mateusz Stachowiak 08.03.2023
  Wyświetleń: 179
 243. Uchwała Nr LXVIII/509/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30-11-2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 178
 244. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.410.198.2023.AT
  Wyświetleń: 177
 245. Porządek LXV sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 177
 246. Sprawozdania II kwartał 2023
  Wyświetleń: 177
 247. Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 177
 248. WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 177
 249. Zarządzenie Nr 152.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 14-11-2023 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.
  Wyświetleń: 177
 250. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki 838, oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia
  Wyświetleń: 176
 251. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 176
 252. Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
  Wyświetleń: 176
 253. Wydawanie kserokopii dowodu osobistego
  Wyświetleń: 176
 254. Oświadczenie majątkowe Dorota Czerwińska 28.04.2023
  Wyświetleń: 175
 255. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 175
 256. Uchwały Nr 3 do 12 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ NOWICKI BIZON w okręgu wyborczym nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 175
 257. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa
  Wyświetleń: 173
 258. Wniosek na wydzierżawienie gruntu
  Wyświetleń: 173
 259. Interpelacja z dnia 14 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 172
 260. Oświadczenie majątkowe - Mateusz Stachowiak
  Wyświetleń: 172
 261. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 172
 262. Miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego na terenie miasta Kcynia
  Wyświetleń: 171
 263. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia 04.10.2023
  Wyświetleń: 171
 264. Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 171
 265. Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 171
 266. Zarządzenie Nr 114.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 05-09-2023 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Studzienki
  Wyświetleń: 171
 267. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia gmina Kcynia
  Wyświetleń: 170
 268. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia 09.10.2023
  Wyświetleń: 170
 269. OGŁOSZENIE NR RR.6840.1.2024 BURMISTRZ KCYNI OGŁASZA TRZECI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 59/5 położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn, gmina Kcynia.
  Wyświetleń: 170
 270. Uchwała Nr LXVI/489/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2023 r. w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się na terenie gminy Kcynia stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Szubin.
  Wyświetleń: 170
 271. KOMUNIKAT NR 1 Urzędnika Wyborczego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 169
 272. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 169
 273. Uchwała Nr 13 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA KCYNI" w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 169
 274. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 169
 275. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 169
 276. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o rewitalizacji
  Wyświetleń: 169
 277. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno gmina Kcynia
  Wyświetleń: 168
 278. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni
  Wyświetleń: 168
 279. Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 168
 280. ZARZĄDZENIE NR 42.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 168
 281. ZARZĄDZENIE NR 52.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 168
 282. Zgłoszenie obiektu, do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 168
 283. Nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego
  Wyświetleń: 167
 284. Najem lub dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 167
 285. OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIAZEK SZKOLNY, OBOWIĄZEK NAUKI.
  Wyświetleń: 167
 286. OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 167
 287. Strażacy emeryci – świadczenie ratownicze dla druhów OSP
  Wyświetleń: 167
 288. UCHWAŁA NR LXVII/493/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Kcynia
  Wyświetleń: 167
 289. Ocena jakości wody przenaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia
  Wyświetleń: 166
 290. Udzielenie zgody na lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 166
 291. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 166
 292. Program współpracy z NGO na 2023 rok
  Wyświetleń: 165
 293. Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 165
 294. Wykaz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 165
 295. Zezwolenie na uprawę maku na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 165
 296. OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 71 w Kcyni
  Wyświetleń: 164
 297. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY – KAZIMIERZEWO 5/2 (LOKAL MIESZKALNY)
  Wyświetleń: 164
 298. UCHWAŁA NR LXIV/482/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 163
 299. Uchwała Nr LXVII/495/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26-10-2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich
  Wyświetleń: 163
 300. Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 162
 301. Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 162
 302. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 139/2 i 139/5 w Miastowicach, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 162
 303. Uchwała Nr LXV/485/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18-09-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 162
 304. Udzielenie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 162
 305. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 162
 306. INFORMACJA o wyniku drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn, gmina Kcynia – dz. 59/5.
  Wyświetleń: 161
 307. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 161
 308. WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 rok OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 161
 309. Zarządzenie Nr 32.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2024 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu motywacyjno – interwencyjnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
  Wyświetleń: 161
 310. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia - 09.10.2023
  Wyświetleń: 160
 311. Pełnomocnictwo dot. czynności meldunkowych
  Wyświetleń: 160
 312. Sprawozdanie z Programu współpracy za 2022 rok
  Wyświetleń: 160
 313. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach - aktualizacja
  Wyświetleń: 159
 314. Oświadczenie majątkowe Marlena Niedbalska 25.04.2023
  Wyświetleń: 159
 315. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 159
 316. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 158
 317. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 688/2 w Kcyni, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 157
 318. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 156
 319. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Karmelita, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 156
 320. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Kcyni z dnia 3 października 2023 roku Na podstawie art. 16 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Kcyni podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
  Wyświetleń: 156
 321. Regulamin konkursu
  Wyświetleń: 156
 322. RI.6733.11.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 156
 323. Uchwała Nr 14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7
  Wyświetleń: 156
 324. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNI
  Wyświetleń: 155
 325. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do rad powiatowych izb rolniczych
  Wyświetleń: 155
 326. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego NNZ.9022.2.2.3.23
  Wyświetleń: 155
 327. ZARZĄDZENIE NR 168.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2024, 2/2024, 3/2024 i 4/2024
  Wyświetleń: 155
 328. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 1 lutego
  Wyświetleń: 154
 329. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 154
 330. Wyniki głosowania z LXVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 154
 331. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 610 i 612 przy ulicy Młyńskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 153
 332. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 153
 333. ZARZĄDZENIE NR 5.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
  Wyświetleń: 153
 334. Obwieszczenie Burmistrza Żnin z dn. 18.09.223 ŚR.6220.17.2022.PG
  Wyświetleń: 152
 335. Porządek LXXII sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 152
 336. POSTANOWIENIE Nr 121/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kcynia na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 152
 337. Wzór – zgłoszenie indywidualne kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 151
 338. UCHWAŁA NR LXVIII/502/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  Wyświetleń: 148
 339. ZARZĄDZENIE NR 132.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 16 października 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie.
  Wyświetleń: 148
 340. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 147
 341. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM, UTRWALANIEM ORAZ UDOSTĘPNIANIEM OBRAD RADY MIEJSKIEJ W KCYNI
  Wyświetleń: 147
 342. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia
  Wyświetleń: 147
 343. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kcyni sporządzony w dniu 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą
  Wyświetleń: 147
 344. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 147
 345. Oświadczenie majątkowe Elwira Florek 28.04.2023
  Wyświetleń: 146
 346. ZARZĄDZENIE NR 27.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 146
 347. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 145
 348. RR.6220.10.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 145
 349. Druki dotyczące wyborów – wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, o zmianę miejsca głosowania w referendum ogólnokrajowym, o zmianę miejsca głosowania, zaświadczenie o prawie do głosowania nr, zaświadczenie o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym nr, zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, akt pełnomocnictwa do głosowania nr, o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 144
 350. INFORMACJA O DANYCH TELEADRESOWYCH PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z WYBORAMI DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU
  Wyświetleń: 144
 351. Zarządzenie Nr 113.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki.
  Wyświetleń: 142
 352. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Sępólno Krajeńskie-Nakło n/Notecią
  Wyświetleń: 141
 353. Zarządzenie Nr 111.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 141
 354. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kcyni zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 140
 355. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2024-2036
  Wyświetleń: 139
 356. Azbest-nabór wniosków
  Wyświetleń: 138
 357. Podstawy prawe – uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 138
 358. Oświadczenie majątkowe - Marzena Wessołowska 04.09.2023
  Wyświetleń: 136
 359. Sprawozdania finansowe za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 135
 360. I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 134
 361. POSTANOWIENIE NR 160/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 134
 362. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE – DZ. 453/2 KOWALEWKO, OBRĘB PIOTROWO
  Wyświetleń: 134
 363. Zgłoszenie indywidualne kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej* na podstawie § 8 Uchwały nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 134
 364. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia
  Wyświetleń: 134
 365. POSTANOWIENIE NR 147/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 133
 366. ZARZĄDZENIE NR 119.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kcynia
  Wyświetleń: 133
 367. KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYDGOSZCZY z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 132
 368. Postanowienie Nr 148/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 paździenrika 2023 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Kcynia w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 paździenrika 2023 r.
  Wyświetleń: 132
 369. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia
  Wyświetleń: 132
 370. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 130
 371. UCHWAŁA NR LXVII/496/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 130
 372. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ternu działek 645 i 646/2 w Kcyni
  Wyświetleń: 129
 373. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 127
 374. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 592 i 593 w Kcyni
  Wyświetleń: 126
 375. Oświadczenie majątkowe Ryszard Korbal 30.03.2023
  Wyświetleń: 126
 376. ZARZĄDZENIE NR 134.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 20 października 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie na czas jego nieobecności
  Wyświetleń: 126
 377. ZARZĄDZENIE NR 15.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie
  Wyświetleń: 126
 378. Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 125
 379. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 94 w Mycielewie, 32/2 w Gromadnie i 211/1 w Turzynie – Gmina Kcynia
  Wyświetleń: 124
 380. ŚG-IV.721.52.2023 I N F O R M A C J A o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 124
 381. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.410.358.2023.AT
  Wyświetleń: 123
 382. Wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wynajęcia - Żarczyn 25/1 (lokal użytkowy)"
  Wyświetleń: 123
 383. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 731 w Kcyni
  Wyświetleń: 122
 384. UCHWAŁA NR LXIV/478/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia
  Wyświetleń: 122
 385. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.411.18.2023.AT
  Wyświetleń: 122
 386. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Waryńskiego” w Kcyni, dotyczącej działki nr 620/2 przy ulicy Młyńskiej
  Wyświetleń: 122
 387. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 128/7, 128/8, 625/1, 687/4 i 737/2 w mieście Kcynia
  Wyświetleń: 121
 388. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: NNZ.9022.2.2.61.23
  Wyświetleń: 121
 389. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 476/3, 476/4 i 482/8 oraz części działek 476/5, 483/1, 484 i 485 w Kcyni
  Wyświetleń: 120
 390. Obwieszczenie BD.ZUZ.1.4210.351.2023.AM o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postępowania administracyjnego znak: BD.ZUZ.1.4210.351.2023.AM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 120
 391. Zarządzenie Nr 153.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 14-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036
  Wyświetleń: 120
 392. Stanowiska Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 119
 393. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1036 i 1037 w Kcyni
  Wyświetleń: 118
 394. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 118
 395. UCHWAŁA NR LXIV/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 118
 396. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839 i części działki 838 w mieście Kcynia
  Wyświetleń: 117
 397. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 220 w Szczepicach, gmina Kcynia
  Wyświetleń: 117
 398. Obwieszczenie WOO.420.19.2023.DK.32 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 117
 399. RI.6733.12.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 4 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 117
 400. UCHWAŁA NR LXXIII/529/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kcynia
  Wyświetleń: 117
 401. Interpelacja z dnia 21 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 116
 402. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 688/3 i 688/4 w Kcyni
  Wyświetleń: 116
 403. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 20 w Malicach, części działek 77 i 78 oraz działek 79, 80, 81, 207 i 275 w Dziewierzewie, części działki nr 783 i działki nr 784 w Sipiorach – gmina Kcynia
  Wyświetleń: 116
 404. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - DZ. 144/2 OBRĘB ROZSTRZĘBOWO
  Wyświetleń: 116
 405. Zarządzenie Nr 116.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przekazania nieruchomości lokalowej na rzecz sołectwa Chwaliszewo.
  Wyświetleń: 116
 406. Uchwała nr 1/2024 PKW z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Wyświetleń: 115
 407. UCHWAŁA NR LXIV/481/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Kcynia
  Wyświetleń: 115
 408. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY – SZCZEPICE 33/5 (LOKAL MIESZKALNY)
  Wyświetleń: 115
 409. Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kcynia, uchwalonym uchwałą Nr XIX/100/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kcynia z dnia 11 grudnia 1987 r.
  Wyświetleń: 115
 410. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia
  Wyświetleń: 114
 411. Petycje
  Wyświetleń: 114
 412. ZARZĄDZENIE NR 10.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w Gminie Kcynia w roku 2024
  Wyświetleń: 114
 413. KOMUNIKAT NR 1 Urzędnika Wyborczego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 113
 414. ZARZĄDZENIE NR 6.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
  Wyświetleń: 113
 415. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia 09.10.2023
  Wyświetleń: 112
 416. OGŁOSZENIE NR RR.6840.11.2023 BURMISTRZ KCYNI OGŁASZA PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 18/3 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MALICE
  Wyświetleń: 112
 417. RI.6733.8.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 23 października 2023 r.
  Wyświetleń: 112
 418. Uchwała Nr LXIV/474/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31-08-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Kcynia
  Wyświetleń: 112
 419. UCHWAŁA NR LXVIII/503/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 111
 420. Zarządzenie Nr 117.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn.
  Wyświetleń: 111
 421. RI.6733.12.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 28 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 110
 422. UCHWAŁA NR LXIV/477/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rozstrzębowo, gmina Kcynia.
  Wyświetleń: 110
 423. UCHWAŁA NR LXIV/484/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa drogi w miejscowości Studzienki” w granicach użytku ekologicznego zlokalizowanego na działce 3082/4 – obręb Studzienki
  Wyświetleń: 110
 424. Uchwała Nr LXVI/486/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28-09-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 110
 425. UCHWAŁA NR LXVIII/504/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 110
 426. ZARZĄDZENIE NR 155.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 17 listopada 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 110
 427. Petycja przedstawicieli młodego pokolenia dotycząca popularyzowania bezpieczeństwa oraz ekologicznego trybu życia w naszym regionie
  Wyświetleń: 107
 428. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.420.19.2022.DK.28
  Wyświetleń: 106
 429. Oświadzenie majątkowe-Mirosław Pezacki
  Wyświetleń: 106
 430. UCHWAŁA NR LXVIII/507/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia
  Wyświetleń: 105
 431. ZARZĄDZENIE NR 122.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 2 października 2023 r. w sprawie nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym.
  Wyświetleń: 105
 432. ZARZĄDZENIE NR 162.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia.
  Wyświetleń: 105
 433. UCHWAŁA NR LXIV/479/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-użytkowym w Kazimierzewie.
  Wyświetleń: 104
 434. UCHWAŁA NR LXX/518/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 21 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 104
 435. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE – KCYNIA UL. LIBELTA 11
  Wyświetleń: 104
 436. Wyniki glosowania z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 104
 437. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu RR.6220.10.2023
  Wyświetleń: 102
 438. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 102
 439. UCHWAŁA NR LXVIII/501/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
  Wyświetleń: 102
 440. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 101
 441. Sprawozdania z POP
  Wyświetleń: 101
 442. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY – SZCZEPICE 33/3 (LOKAL MIESZKALNY)
  Wyświetleń: 100
 443. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kcyni z dnia 9 stycznia 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia
  Wyświetleń: 99
 444. Ulga w podatku rolnym
  Wyświetleń: 99
 445. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu RR.6220.8.2023
  Wyświetleń: 98
 446. Uchwała Nr 15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów Komitetu Wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIEŃ DOBRY KCYNIA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia
  Wyświetleń: 98
 447. Zarządzenie Nr 142.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 06-11-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Kcynia
  Wyświetleń: 98
 448. Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 29.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi w miejscowości Studzienki, gmina Kcynia, województwo kujawsko- pomorskie
  Wyświetleń: 97
 449. RI.6733.9.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 2 października 2023 r.
  Wyświetleń: 97
 450. RR.6220.14.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 97
 451. UCHWAŁA NR LXXIII/530/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Szubinie na lata 2024-2026 na terenie gminy Kcynia
  Wyświetleń: 97
 452. Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu nakielskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 96
 453. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Kcyni sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kcyni
  Wyświetleń: 96
 454. Uchwała Nr 16 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej liste kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PEZACKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wad zgłoszenia
  Wyświetleń: 95
 455. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
  Wyświetleń: 95
 456. ZARZĄDZENIE NR 136.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 27 października 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 95
 457. RI.6733.13.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 458. RR.6220.6.2023 OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 94
 459. ZARZĄDZENIE NR 21.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 94
 460. Ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni g. Kcynia 14.11.2023
  Wyświetleń: 93
 461. Prognoza oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 93
 462. ZARZĄDZENIE NR 149.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 93
 463. Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Kcyni z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną i gruntu przeznaczonego pod budowę drogi publicznej na terenie miasta i gminy Kcynia , na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  Wyświetleń: 93
 464. Zarządzenie Nr 129.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 11-10-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 91
 465. Porządek LXX sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 90
 466. RI.6733.9.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 11 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 90
 467. ZARZĄDZENIE NR 118.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 21 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 90
 468. Uchwała Nr LXVII/491/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26-10-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 89
 469. ZARZĄDZENIE NR 159.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Nr 1-4/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r.
  Wyświetleń: 89
 470. UCHWAŁA NR LXVIII/506/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Kcynia z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów
  Wyświetleń: 88
 471. ZARZĄDZENIE NR 172.2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2024 rok
  Wyświetleń: 88
 472. ZARZĄDZENIE NR 7.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 88
 473. Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 14.12.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 87
 474. Porządek i projekty uchwał LXXV sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 87
 475. Zarządzenie Nr 124.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 04-10-2023 w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2023 rok
  Wyświetleń: 87
 476. Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży - Weronika, ob. Piotrowo dz. 390/2"
  Wyświetleń: 86
 477. RR.6220.22.2023 OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 85
 478. Uchwała Nr LXVI/490/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28-09-2023 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
  Wyświetleń: 85
 479. Zarządzenie nr 123.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 3 października 2023 r. w sprawie udzielenia pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków powołanej mocą przepisów art. 27a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 85
 480. Obwieszczenie WOO.420.19.2023.DK.12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 84
 481. Uchwała Nr LXVI/487/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28-09-2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2040.
  Wyświetleń: 84
 482. Zarządzenie Nr 135.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 2023 r. w sprawie informacji za III kwartał 2023 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
  Wyświetleń: 84
 483. Zarządzenie Nr 140.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 31-10-2023 w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2023 rok
  Wyświetleń: 83
 484. ZARZĄDZENIE NR 2.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika i zastępcy kierownika jednostki budżetowej Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 83
 485. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 82
 486. Uchwała Nr LXVIII/510/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30-11-2023 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 82
 487. RR.6220.12.2023 Obwieszczenie – zawiadomienie o odwołaniu od decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 81
 488. RR.6220.17.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 81
 489. Wyniki głosowań z LXXI sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 81
 490. Wyniki głosowań z LXXII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 81
 491. Zarządzenie Nr 138.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 27-10-2023 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni.
  Wyświetleń: 81
 492. Zarządzenie Nr 37.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie na czas jego nieobecności
  Wyświetleń: 81
 493. Strona internetowa
  Wyświetleń: 80
 494. ZARZĄDZENIE NR 151.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie
  Wyświetleń: 80
 495. Akcyza
  Wyświetleń: 79
 496. Oświadczenie majątkowe - Dorota Czerwińska
  Wyświetleń: 79
 497. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
  Wyświetleń: 79
 498. Zarządzenie Nr 33.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu motywacyjno – interwencyjnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
  Wyświetleń: 79
 499. Programy, regulaminy
  Wyświetleń: 78
 500. Wyniki głosowania LXIX sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 78
 501. Sprawozdania z POP PM 2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXXVII/622/17)
  Wyświetleń: 77
 502. Sprawozdania z POP PM10 oraz B(a)P dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXIII/340/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)
  Wyświetleń: 77
 503. Uchwała Nr LXVIII/511/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30-11-2023 w sprawie zniesienia formy ochrony z 4 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody ,,Aleja drzew’’ w granicach administracyjnych Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 77
 504. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruhomości
  Wyświetleń: 77
 505. Interpelacja z dnia 01.02.2024 r.
  Wyświetleń: 76
 506. ZARZĄDZENIE NR 16.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
  Wyświetleń: 76
 507. ZARZĄDZENIE NR 11.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej w Kazimierzewie.
  Wyświetleń: 76
 508. RI.6733.8.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 13 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 75
 509. ZARZĄDZENIE NR 35.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 75
 510. UCHWAŁA NR LXIX/513/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2040
  Wyświetleń: 74
 511. UCHWAŁA NR LXVIII/498/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2040
  Wyświetleń: 73
 512. UCHWAŁA NR LXXI/522/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcyni
  Wyświetleń: 73
 513. UCHWAŁA NR LXXIII/534/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia.
  Wyświetleń: 73
 514. Zarządzenie Nr 147.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 13-11-2023 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II półrocze 2023 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 73
 515. Oświadczenie majątkowe - Rafał Heftowicz
  Wyświetleń: 72
 516. RI.6733.10.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 11 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 517. RI.6733.7.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 518. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 72
 519. Sprawozdania z PDK ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXVIII/493/16)
  Wyświetleń: 72
 520. UCHWAŁA NR LXVII/494/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 października 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 72
 521. ZARZĄDZENIE NR 141.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Kcyni w 2023 roku
  Wyświetleń: 72
 522. RI.6733.12.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 27 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 71
 523. RR.6220.16.2023 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 71
 524. ZARZĄDZENIE NR 3.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn.
  Wyświetleń: 71
 525. Uchwała Nr LXVI/488/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.
  Wyświetleń: 70
 526. ZARZĄDZENIE NR 146.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
  Wyświetleń: 69
 527. ZARZĄDZENIE NR 38.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie
  Wyświetleń: 69
 528. RR.6220.15.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 68
 529. RR.6220.17.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 68
 530. Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 531. UCHWAŁA NR LXIX/514/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2024.
  Wyświetleń: 68
 532. ZARZĄDZENIE NR 150.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 68
 533. Zarządzenie Nr 171.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu audytu
  Wyświetleń: 68
 534. Zarządzenie Nr 29.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 68
 535. RR.6220.14.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 67
 536. Zarządzenie Nr 41.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia
  Wyświetleń: 67
 537. RR.6220.15.2023 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 66
 538. Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 66
 539. Zarządzenie Nr 137.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 27-10-2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 66
 540. Zarządzenie Nr 24.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
  Wyświetleń: 66
 541. RI.6733.9.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 542. RR.6220.9.2023 OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 65
 543. ZARZĄDZENIE NR 148.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 65
 544. ZARZĄDZENIE NR 170.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni.
  Wyświetleń: 65
 545. ZARZĄDZENIE NR 4.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert Nr 1-4/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r.
  Wyświetleń: 65
 546. Informujemy, że kandydaci na radnych oraz na burmistrza mogą zweryfikować datę oraz fakt złożenia oświadczenia lustracyjnego na stronie IPN pod adresem: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/
  Wyświetleń: 64
 547. Zarządzenie Nr 51/2024 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 64
 548. Informacja o działaniach podejowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej - rok 2023
  Wyświetleń: 63
 549. Zarządzenie Nr 23.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie
  Wyświetleń: 63
 550. Informacja Ministera Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 62
 551. RI.6733.13.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 1 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 62
 552. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorzadu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 62
 553. UCHWAŁA NR LXXV/552/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
  Wyświetleń: 62
 554. Zarządzenie Nr 9.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia
  Wyświetleń: 62
 555. RI.6733.1.2024 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 17 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 61
 556. RI.6733.3.2024.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 6 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 61
 557. UCHWAŁA NR LXVIII/497/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 61
 558. Zarządzenie Nr 28.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
  Wyświetleń: 61
 559. RI.6730.82.2023.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 7 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 560. RI.6733.2.2024.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 19 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 561. RI.6733.7.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 562. ZARZĄDZENIE NR 167.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 159.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Nr 1-4/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 563. OBWIESZCZENIEWOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 59
 564. Oświadczenie majątkowe-Lucyna Bursztynowicz
  Wyświetleń: 59
 565. STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W KCYNI W SPRAWIE PRZEJĘCIA PRZEZ POWIAT NAKIELSKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH DOTYCHCZAS PRZEZ GMINĘ KCYNIA, JAKO USTAWOWE ZADANIE WŁASNE POWIATU
  Wyświetleń: 59
 566. ZARZĄDZENIE NR 127.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 58
 567. Zarządzenie Nr 30.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
  Wyświetleń: 58
 568. Obwieszczenie RDOŚ WOO.420.19.2022. DK.36 z dnia 5 marca 2024 r. zawiadamia, iż postępowanie wszczęte na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia pn. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na linii kolejowej nr 356 na odcinku granica województwa - Kcynia wraz z budową mijanki na odcinku Kcynia Nakło nad Notecią linii kolejowej nr 281 z uwagi na trwającą analizę przedłożonych przez Inwestora wyjaśnień informacji zawartych w dokumentacji... .
  Wyświetleń: 57
 569. Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 16.02.2024 r. o wydaniu decyzji ZRID/1/2024 z dnia 16.02.2024 r.zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kcynia-Tupadły
  Wyświetleń: 57
 570. RI.6733.11.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 1 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 57
 571. UCHWAŁA NR LXVII/492/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2040
  Wyświetleń: 57
 572. UCHWAŁA NR LXXII/526/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Kcyni projektu uchwały Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kcynia obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
  Wyświetleń: 57
 573. UCHWAŁA NR LXXIV/539/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
  Wyświetleń: 57
 574. ZARZĄDZENIE NR 57.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Chwaliszewie
  Wyświetleń: 57
 575. ZARZĄDZENIE NR 8.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 57
 576. RI.6733.4.2024.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 5 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 56
 577. UCHWAŁA NR LXXI/524/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 56
 578. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 55
 579. Obwieszczenie Burmistrza Kcyni o wydanym postanowieniu RR.6220.6.2023 z dnia 21 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 55
 580. Uchwała Nr LXVIII/508/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30-11-2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 55
 581. UCHWAŁA NR LXXIII/527/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 55
 582. ZARZĄDZENIE NR 175.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024 – 2026
  Wyświetleń: 55
 583. Zarządzenie Nr 25.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2024 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu kontrolnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
  Wyświetleń: 55
 584. Oświadczenie majątkowe - Monika Wołyńska
  Wyświetleń: 54
 585. Oświadczenie majątkowe-Ewa Tomaszek
  Wyświetleń: 54
 586. RI.6733.12.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 31 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 54
 587. ZARZĄDZENIE NR 13.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej w Szczepicach 33/5 przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 54
 588. Oświadczenie majątkowe-Tomasz Świerc
  Wyświetleń: 53
 589. UCHWAŁA NR LXIX/515/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kcynia
  Wyświetleń: 53
 590. UCHWAŁA NR LXXIII/533/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 53
 591. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
  Wyświetleń: 53
 592. Oświadczenie majątkowe - Łukasz Szczepański
  Wyświetleń: 52
 593. RI.6733.13.2023 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 1 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 594. ZARZĄDZENIE NR 166.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 52
 595. ZARZĄDZENIE NR 39.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
  Wyświetleń: 52
 596. RI.6733.1.2024.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 51
 597. RI.6733.10.2023.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 4 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 51
 598. UCHWAŁA Nr LXXI/520/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2024.
  Wyświetleń: 51
 599. ZARZĄDZENIE NR 54.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
  Wyświetleń: 51
 600. Oświadczenie majątkowe - Urszula Stachowiak
  Wyświetleń: 50
 601. UCHWAŁA NR LXIX/512/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 14 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
  Wyświetleń: 50
 602. Zarządzenie Nr 26.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2024 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 50
 603. UCHWAŁA NR LXVIII/505/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 49
 604. UCHWAŁA NR LXXIII/531/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 49
 605. ZARZĄDZENIE NR 160.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2023 rok
  Wyświetleń: 49
 606. Zarządzenie Nr 174.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy za korzystanie z nieruchomości lub ich części oraz zasad naliczania i waloryzacji czynszu
  Wyświetleń: 49
 607. ZARZĄDZENIE NR 19.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej w Malicach.
  Wyświetleń: 49
 608. ZARZĄDZENIE NR 50.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni
  Wyświetleń: 49
 609. Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Lepper
  Wyświetleń: 48
 610. ZARZĄDZENIE NR 169.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 48
 611. RR.6220.12.2023 OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 47
 612. UCHWAŁA NR LXXI/519/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2024.
  Wyświetleń: 47
 613. Zarządzenie Nr 46.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Kazimierzewo.
  Wyświetleń: 47
 614. Obwieszczenie – zawiadomienie o zakończonym postępowaniu RR.6220.13.2023 z dnia 20 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 45
 615. Oświadczenie majątkowe - Magdalena Wyczańska-Jabłkowska
  Wyświetleń: 45
 616. RI.6730.82.2023.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 45
 617. UCHWAŁA NR LXXI/521/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2031”
  Wyświetleń: 45
 618. Zarządzenie Nr 17.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia dotyczącego dodatku osłonowego
  Wyświetleń: 45
 619. RI.6733.1.2024.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 28 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 44
 620. UCHWAŁA NR LXXI/523/2023 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 44
 621. ZARZĄDZENIE NR 12.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej w Szczepicach 33/3 przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 43
 622. Zarządzenie Nr 44.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 19 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 43
 623. ZARZĄDZENIE NR 53.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie
  Wyświetleń: 43
 624. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 2 kwietnia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części gminy Żnin
  Wyświetleń: 42
 625. Obwieszczenie Burmistrza Kcyni znak: RR.6220.13.2023 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 42
 626. UCHWAŁA NR LXXIII/532/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
  Wyświetleń: 42
 627. UCHWAŁA NR LXXIII/528/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie poprzez zmianę jej siedziby
  Wyświetleń: 41
 628. UCHWAŁA NR LXXIV/538/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036
  Wyświetleń: 41
 629. UCHWAŁA NR LXXIV/541/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI UCHWAŁA NR LXXIV/541/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  Wyświetleń: 41
 630. ZARZĄDZENIE NR 48.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 41
 631. ZARZĄDZENIE NR 60.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2023 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  Wyświetleń: 41
 632. OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 18/3 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MALICE
  Wyświetleń: 40
 633. Oświadczenie majątkowe - Alicja Woźniak
  Wyświetleń: 40
 634. RI.6730.28.2024.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 635. ZARZĄDZENIE NR 18.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2024 rok
  Wyświetleń: 40
 636. RI.6733.2.2024.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 11 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 637. INFORMACJA o wyniku pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 usytuowanego w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Kazimierzewie 5.
  Wyświetleń: 38
 638. Oświadczenie majątkowe - Ryszard Korbal
  Wyświetleń: 38
 639. UCHWAŁA NR LXXIV/542/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 38
 640. ZARZĄDZENIE NR 22.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr 4.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert Nr 1-4/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 641. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Chwaliszewie
  Wyświetleń: 37
 642. UCHWAŁA NR LXXIV/537/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 37
 643. Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Kcyni z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 181/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów dotyczących udzielania zamówień i pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kcyni w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wynikającymi stąd zmianami dot. elektronizacji zamówień publicznych oraz funkcjonalności Profilu Nabywcy (Platformy Zakupowej)
  Wyświetleń: 37
 644. Zarządzenie Nr 56.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 37
 645. ZARZĄDZENIE NR 58.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia.
  Wyświetleń: 37
 646. INFORMACJA o wyniku pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Malice, gmina Kcynia.
  Wyświetleń: 36
 647. Plan kontroli na I półrocze 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 648. UCHWAŁA NR LXXV/548/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie.
  Wyświetleń: 36
 649. Wyniki głosowań podczas LXXV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 36
 650. RI.6733.2.2024.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 651. UCHWAŁA NR LXXIII/536/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r.zmieniająca uchwałę Nr LXXI/523/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 35
 652. ZARZĄDZENIE NR 47.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Malice.
  Wyświetleń: 35
 653. INFORMACJA o wyniku trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn, gmina Kcynia.
  Wyświetleń: 34
 654. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za III i IV kwartał 2023 r. z wodociągu w Malicach, Szczepicach, Łankowicach, Słupowej, Dziewierzewie, Żurawi, Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia z dnia 6 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 655. RI.6733.3.2024.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 28 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 656. ZARZĄDZENIE NR 1.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 34
 657. OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO WYBORCÓW w związku koniecznością przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Kcyni zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r (Dz. U. z 2024 r. poz. 109.)
  Wyświetleń: 33
 658. Oświadczenie majątkowe - Elwira Florek
  Wyświetleń: 33
 659. Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Witczak
  Wyświetleń: 33
 660. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ -POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WERONIKA OZNACZONA NUMEREM DZIAŁKI 390/2 (OBRĘB PIOTROWO)
  Wyświetleń: 32
 661. Zarządzenie Nr 43.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn
  Wyświetleń: 32
 662. Opłaty za gospodarowanie odpadami
  Wyświetleń: 31
 663. UCHWAŁA NR LXXV/547/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030
  Wyświetleń: 31
 664. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA - Kcyni przy ulicy Nowej, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 1109/20
  Wyświetleń: 31
 665. ZARZĄDZENIE NR 49.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2024 rok
  Wyświetleń: 31
 666. ZARZĄDZENIE NR 59.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 27 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 667. Komunikat Burmistrza Kcyni w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców 60 +
  Wyświetleń: 30
 668. RI.6733.4.2024.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. – dalej kpa) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 30
 669. UCHWAŁA NR LXXIV/543/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 30
 670. Zarządzenie Nr 40.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Weronika, w obrebie geodezyjnym Piotrowo, przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 30
 671. UCHWAŁA NR LXXV/546/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036
  Wyświetleń: 29
 672. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO W SZCZEPICACH 33/5
  Wyświetleń: 28
 673. UCHWAŁA NR LXXV/545/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 28
 674. ZARZĄDZENIE NR 61.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 marca 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 28
 675. UCHWAŁA NR LXXIV/540/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa „Razem dla rozwoju”
  Wyświetleń: 27
 676. ZARZĄDZENIE NR 55.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2024 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 27
 677. ZARZĄDZENIE NR 62.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2024 rok
  Wyświetleń: 27
 678. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2023, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy Kcynia
  Wyświetleń: 26
 679. Obwieszczenie Burmistrza Kcyni znak: RR.6220.2.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 26
 680. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO W SZCZEPICACH 33/3
  Wyświetleń: 26
 681. Porządek i projekty uchwał LXXVI sesji Rady Miejskiej w Kcyni
  Wyświetleń: 26
 682. Stanowisko radnych Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie i ogólnopolskiego strajku rolników
  Wyświetleń: 23
 683. Obwieszczenie Burmistrza Kcyni znak: RR.6220.1.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 22
 684. Raport o stanie gminy- 2018, 2019, 2020, 2021
  Wyświetleń: 22
 685. OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NUMER 2 USYTUOWANEGO W BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWYM POŁOŻONYM W KAZIMIERZEWIE 5
  Wyświetleń: 19
 686. Zarządzenie 68.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 19
 687. UCHWAŁA NR LXXV/549/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia
  Wyświetleń: 17
 688. WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
  Wyświetleń: 17
 689. UCHWAŁA NR LXXV/550/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno – konserwatorskich na pomniku przyrody części ,,Alei 400 drzew’’ zlokalizowanej na odcinku dz. nr 597 – obręb Kcynia, dz. nr 2- obręb Żurawia, dz. nr 16 - obręb Palmierowo, dz. nr 28 – obręb Głogowiniec.
  Wyświetleń: 16
 690. RI.6733.4.2024.JW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KCYNI z dnia 15 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 691. UCHWAŁA NR LXXV/551/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 692. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 14
 693. ZARZĄDZENIE NR 72.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Chwaliszewie
  Wyświetleń: 13
 694. Obwieszczenie Burmistrza Kcyni znak: RR.6220.12.2023 z dnia 11 kwietnia 2024 r. o zawiadomieniu stron postępowania o zaskarżeniu postanowienia SKO w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 12
 695. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 11
 696. ZARZĄDZENIE NR 63.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 5 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 11
 697. ZARZĄDZENIE NR 66.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 11 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok
  Wyświetleń: 10
 698. ZARZĄDZENIE NR 71.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego – Uczestnika Grupy Sterującej w celu realizacji i rozliczenia projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - program wsparcia uczniów szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP
  Wyświetleń: 8
 699. ZARZĄDZENIE NR 65.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Malicach.
  Wyświetleń: 6
 700. ZARZĄDZENIE NR 67.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej w Kazimierzewie
  Wyświetleń: 4
 701. ZARZĄDZENIE NR 69.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości lokalowych w Szczepicach
  Wyświetleń: 4
 702. ZARZĄDZENIE NR 70.2024 BURMISTRZA KCYNI z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Weronika (obręb Piotrowo)
  Wyświetleń: 3
 703. Sprawozdanie z Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023
  Wyświetleń: 2
 704. Oświadczenie majątkowe Jan Kurant
  Wyświetleń: 1
 705. Oświadczenie majątkowe Rafał Heftowicz
  Wyświetleń: 1
 706. Sprawozdania finansowe za I kwartał 2024 r
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego