Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rachunki bankowe

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

WPŁATY

94 8166 0009 0000 0198 2000 0009 Rachunek sum depozytowych (wadium, kaucje, sumy gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów)
02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 Rachunek jednostki – dochody (podatki i opłaty lokalne, w tym opłata skarbowa, opłata od posiadania psów, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy, najem, użytkowanie wieczyste, zajęcia pasa drogowegopodatek od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych)
728166 0009 0000 0198 2000 0017 Rachunek organu gminy ( opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności)
88 8166 0009 2001 0011 0350 0001 Rachunek jednostki – subkonto dochodów (wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych)
40 8166 0009 2001
0000 0198 0020
Rachunek jednostki – subkonto dochodów (wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego