Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt-dane teleadresowe

Urząd Miejski w Kcyni, Rynek 23, 89-240 Kcynia
e-mail: tel. 52 589-37-20, fax. 52 589-37-22

www.kcynia.pl
Adres skrzynki ePUAP
/umkcynia/skrytka

Urząd Miejski w Kcyni czynny jest w:
– poniedziałki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00
– wtorki od 7.00 do 16.00
- piątki od 7.00 do 14.00

GMINA KCYNIA
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
NIP 558-18-00-979, REGON 092350872

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNI

Pełniący funkcję Burmistrza Kcyni
Rafał Heftowicz

e-mail: rafal.heftowicz@kcynia.pl

Sekretarz Gminy Rafał Heftowicz
 pokój nr 213
e-mail: rafal.heftowicz@kcynia.pl

Skarbnik Gminy Kcynia Edyta Szczurek
 pokój 005
e-mail: edyta.szczurek@kcynia.pl

Główny księgowy Urzędu Monika Kaczmarek
 pokój 006
e-mail: monika.kaczmarek@kcynia.pl

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Kierownik Referatu
Magdalena Szczepaniak,  pokój 108, e-mail: ksiegowosc@kcynia.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatku
Ewa Karczewska,  pokój 003, e-mail: podatki@kcynia.pl

Stanowisko ds. podatkowych
Irena Brągiel, pokój 003, e-mail: irena.bragiel@kcynia.pl
Patrycja Pazderska, pokój 004, e-mail: podatki@kcynia.pl
Wioletta Duliba, pokój 003, e-mail: wioletta.duliba@kcynia.pl

Stanowisko ds. finansowych
Hanna Komorowska,  pokój 004, e-mail: finanse@kcynia.pl
Bożena Siwiak,  pokój 106, e-mail: bozena.siwiak@kcynia.pl
Jagoda Martenka, pokój 106, e-mail: jagoda.martenka@kcynia.pl
Katarzyna Gawryszak, pokój 106, e-mail: katarzyna.gawryszak@kcynia.pl

Stanowisko ds. płac
Sylwia Królczyk,  pokój 108,e-mail: sylwia.krolczyk@kcynia.pl

Stanowisko ds. księgowości
Justyna Kral-Karczewska,  pokój 106, e-mail: justyna.kral-karczewska@kcynia.pl

Stanowisko ds. ewidencji i egzekucji należności
Patrycja Kołos,  pokój nr 004, e-mail: patrycja.kolos@kcynia.pl

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (RI)

Kierownik Referatu
Aleksandra Dzięciołowska, pokój 212, e-mail: aleksandra.dzieciolowska@kcynia.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Marcin Narewski, e-mail: przetargi@kcynia.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Joanna Wysocka,  pokój 206, e-mail: joanna.wysocka@kcynia.pl
Aleksandra Stachowiak, pokój 206, e-mail: planowanie@kcynia.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Iwona Lemiesz-Nowak, pokój 207, e-mail: iwona.lemiesz@kcynia.pl

Stanowisko ds. pozyskiwania środków na inwestycje
Tomasz Hałas,  pokój 206, e-mail: tomasz.halas@kcynia.pl

Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego
Katarzyna Niedbalska,  pokój 207,
e-mail: katarzyna.niedbalska@kcynia.pl

Stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej
Łukasz Jachim,  pokój 208, e-mail: lukasz.jachim@kcynia.pl

Stanowisko ds. komunikacji i drogownictwa
Anita Gryczka,  pokój 208, e-mail: anita.gryczka@kcynia.pl

Stanowisko ds. inwestycji komunalnych
Ewa Pawlak, pokój 208, e-mail: ewa.pawlak@kcynia.pl

REFERAT EDUKACJI, PROMOCJI, SPORTU I KULTURY

Kierownik Referatu
Rafał Woźniak, pokój 201,
e-mail: rafal.wozniak@kcynia.pl

Główny księgowy jednostek oświatowych
Ewa Nowak,  pokój 101 A, e-mail: ewa.nowak@kcynia.pl

Stanowisko ds. księgowości
Iwona Marciniak,  pokój 101, e-mail: iwona.marciniak@kcynia.pl 
Maria Janeczko, pokój 101, e-mail: maria.janeczko@kcynia.pl
Tomasz Wiejaczka, pokój 101, e-mail: tomasz.wiejaczka@kcynia.pl

Stanowisko ds. płac
Honorata Pezacka, pokój 101A, e-mail: honorata.pezacka@kcynia.pl 
Milena Mazur, pokój 101 A, e-mail: milena.mazur@kcynia.pl

Stanowisko ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków
Justyna Makarewicz,  pokój 205,
e-mail: justyna.makarewicz@kcynia.pl

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, organizacji pozarządowych i promocji zdrowia
Ewa Hałas,  pokój 205, e-mail: ewa.halas@kcynia.pl

Stanowisko ds. sportu
Ryszard Hanioszyn, tel. 661 452 391, pokój 204, e-mail: ryszard.hanioszyn@kcynia.pl

Stanowisko ds. polityki informacyjnej i promocyjnej gminy
Anna Duda-Nowicka, pokój 205, e-mail: promocja@kcynia.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO)

Kierownik Referatu
Andrzeja Ćwiklińska, pokój nr 105, e-mail: andrzeja.cwiklinska@kcynia.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Gabriela Kalka, pokój 209, e-mail: gabriela.kalka@kcynia.pl

Stanowisko ds. informatyki
Mirosław Kordyś,  pokój 009, e-mail: mirekk@kcynia.pl
Dawid Woźniak, e-mail: dawid.wozniak@kcynia.pl

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej   
Waldemar Borzych, pokój 202, e-mail: waldemar.borzych@kcynia.pl 

Stanowisko ds. kadr

Dominika Jaworska, pokój 211, e-mail:

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Paulina Czerwińska, pokój 105, e-mail: ewidencja@kcynia.pl

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
Beata Witkowska, pokój 204, e-mail: beata.witkowska@kcynia.pl

Stanowisk ds. dowodów osobistych
Marlena Niedbalska,  pokój 105, e-mail: marlena.niedbalska@kcynia.pl

Stanowisko ds. kancelaryjnych i gospodarczych
Monika Kamińska, pokój 103, e-mail: monika.kaminska@kcynia.pl

Stanowisko ds. administracyjnych
Anna Hawro (Punkt Obsługi Interesanta)

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Oliwia Balfanz, pokój 103, e-mail: urzad@kcynia.pl

Robotnik gospodarczy
Agata Szymańczak, Barbara Nieciejewska, Tomasz Brzeziński

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIOWYMI (RR),
UL. DWORCOWA 8


Kierownik Referatu
Anna Pawlak
pokój 4a, e-mail: anna.pawlak@kcynia.pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Aleksandra Jurek, pokój 4, e-mail: aleksandra.jurek@kcynia.pl

Stanowisko ds. ochrony przyrody i energii odnawialnej
Katarzyna Marks,  pokój 4, e-mail: lesnictwo@kcynia.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Adam Kaczmarek,  pokój 5, e-mail: ochronasrodowiska@kcynia.pl

Stanowisko ds. rolnictwa i spraw komunalnych
Michał Wolff, pokój 3, e-mail: rolnictwo@kcynia.pl

Stanowisko ds. geodezyjnych i działalności gospodarczej 
Paula Popiela, pokój 5, e-mail: paula.popiela@kcynia.pl

Stanowisk ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
Piotr Mantych, pokój nr 3, e-mail: piotr.mantych@kcynia.pl

Pomoc administracyjna
Zuzanna Majchrzak,  pokój 3, e-mail: zuzanna.majchrzak@kcynia.pl

Stanowisko ds. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Julia Wieza,  pokój 4, e-mail: julia.wieza@kcynia.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC
Beata Pietruszewska

pokój 107, e-mail: beata.pietruszewska@kcynia.pl

RADCA PRAWNY
Piotr Kozłowski, Wojciech Pacewicz

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego