Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 158.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
-
Data podjęcia:
30-11-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
30-11-2023
Data wejścia w życie:
30-11-2023
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
158.2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
Akt prawa miejscowego:
Nie

ZARZĄDZENIE NR 158.2023 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs ofert na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni.
§ 2. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury.
§ 4. Informacje o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kcynia pod adresem www.kcynia.pl w zakładce Gmina Kcynia/Promocja.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Pełniący funkcję Burmistrza Kcyni  

Wojciech Niemczyk

PDF158.2023.pdf (2,36MB)

JPEGZdjęcie_Kcynia.jpeg (366,58KB)
 


 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego