Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek i projekty uchwał LXXVI sesji Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. ( środa ) o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni za 2023 rok.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Kcynia za rok 2023.

7. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2023.

8. Informacja o stanie i realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, utrzymania  czystości i porządku oraz zieleni w Gminie Kcynia w 2023 roku.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok - zał. 1,

    2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 - 2036 - zał. 2,

    3) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Kcynia - zał. 3,

    4) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kcynia - zał. 4.

11. Apel radnych Rady Miejskiej w Kcyni do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie i ogólnopolskiego strajku rolników.

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

14. Podsumowanie VIII kadencji Rady.

15. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                       Przewodniczący   Rady Miejskiej w Kcyni

                                                                                                                         /  Jan Kurant /

 

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Kcynia https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Gminy/Porządek sesji Rady Miejskiej. 

PDFAnaliza GZO za 2023.pdf (421,84KB)
PDFInformacja o realizacji zdań drogowych.pdf (125,69KB)
PDFOcena zasobów pomocy społecznej Gminy Kcynia za rok 2023.pdf (2,08MB)
PDFSPRAWOZD. Z DZIAŁ. OŚRODKA za 2023.pdf (615,70KB)
DOCXSprawozdanie - oświetlenie uliczne.docx (19,39KB)
PDFZal. 1.pdf (575,75KB)
PDFZal. 4.pdf (134,00KB)
PDFZal.2.pdf (349,31KB)
PDFZal.3.pdf (121,88MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego