Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ciepłe Mieszkanie

Urząd Miejski w Kcyni ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanego na terenie Gminy Kcynia.
 
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Kcynia. Cel programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 
Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.
 • Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Do starania się o najwyższy poziom posiadają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
 
Dofinansowanie obejmuje:
Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/1ub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

PDFKlauzulaRODOGminyKcynia.pdf (70,60KB)
PDFKlauzulaRODOWFOSiGW.pdf (50,03KB)
PDFOświadczenie-współmałżonka-2.pdf (94,04KB)
PDFOświadczenie-współwłaściciela-2.pdf (92,32KB)
PDFPełnomocnictwo-2.pdf (124,16KB)
PDFProgram-priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-1.pdf (691,85KB)
PDFRegulamin-naboru-wniosków.pdf (598,13KB)
PDFUmowa-dofinansowania.pdf (162,90KB)
PDFZalacznik-1_-do-pp-Cieple-Mieszkanie-_wykaz-kosztow-kwalifikowanych-6.pdf (513,47KB)
PDFZał.nr-3-Wniosek-o-płatność.pdf (234,60KB)
PDFZałacznik-nr-2-Wniosek-o-dofinansowanie-z-instrukcja-wypełniania.pdf (297,41KB)
PDFZałącznik-nr-4-Ogłoszenie-do-Zarządzenia-Nr-Automatycznie-odzyskany-Automatycznie-odzyskanygg.pdf (183,48KB)
PDFZałącznik-nr.2-do-wniosku-o-płatność-Protokół-odbioru..pdf (138,20KB)
PDFZarzadzenie-90.2023-Burmistrza-Kcyni.pdf (83,36KB)
PDFZestawieniekosztów-załcznik-nr1-do-wniosku-o-płatność.pdf (99,60KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego