Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy przewidziane w Prawie o aktach stanu cywilnego, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, a w szczególności:

 1. załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw i małżeństw konkordatowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów;
 3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 4. zapewnienie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego;
 5. wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego;
 6. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
 7. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego;
 8. przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego;
 9. współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego, kościołami i związkami wyznaniowymi, ewidencją ludności, oraz instytucjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
 10. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej;
 11. ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne;
 12. przyjmowanie pism sądowych;
 13. ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie;
 14. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego