Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KCYNIA NA LATA 2024-2031

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
LXIII
Data podjęcia:
29-06-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
29-06-2023
Data wejścia w życie:
29-06-2023
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
LXIII/470/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2024-2031"
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 10f ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.) oraz uchwały nr XLV/349/2022 Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2024-2031 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2501)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr LXIII/470/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2024-2031″

Na podstawie art. 10f ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.) oraz uchwały nr XLV/349/2022 Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2024-2031 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2501)

uchwala się, co następuje

  • 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2024-2031” w treści określonej w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

 

Jan Kurant

 

PDFSRG-Kcynia-30.05-załącznik-do-uchwały-nr-470.pdf (2,13MB)
DOCXUCHWAŁA-NR-470.docx (10,14KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego